Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Kunskap om den lokala marknaden

Det är ett misstag att tro att rekrytering av IT-experter börjar med en jobbannons. Effektiva strategier för rekrytering bygger i själva verket på en omfattande och verklighetsförankrad kunskap om den lokala IT-marknaden.

Vi vet var de ledande IT-experterna finns, vad de tjänar, när de är tillgängliga och vad som krävs för att attrahera och behålla dem. Vi hjälper dig även att fånga deras intresse och få dem att arbeta hos dig i stället för hos dina konkurrenter.

Vi vet att det finns många faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan på IT-experter på den lokala arbetsmarknaden. Därför är marknadsanalyser en integrerad och grundläggande del i vår egen kvalitetsprocess.

Vårt perspektiv

Våra nätverk gör, tillsammans med vår kunskap om den lokala marknaden, att vi kan erbjuda kvalificerad marknadsinformation och tendenser för densamma. Relationerna gör också att vi kan ge våra kunder råd om de mest effektiva rekryteringsstrategierna, det vill säga de som snabbt och effektivt lockar de ledande IT-talangerna med de mest unika kunskaperna.

Effektiv personalplanering

Som lokal expert på den lokala IT-arbetsmarknaden kan vi göra mer än bara fylla dina lediga tjänster. Vi kan hjälpa dig med många olika aspekter av personalplaneringen:

 • Granska, uppdatera och justera IT-personalstrategin med hänsyn till IT och affärsmål
 • Genomföra jämförande analyser av leveransmodeller för att komma fram till de bästa personalmodellerna för just dina mål
 • Genomföra jämförande marknadsanalyser för att du ska kunna jämföra dina resursplaneringsalternativ på flera marknader
 • Göra lokala sysselsättningsanalyser för att du ska känna till vilka branscher som anställer och minskar personalen på marknaderna där du är verksam
 • Analysera IT-kunskapsanvändningen för att du ska känna till faktiska och relativa mått på lokal talangtillgång
 • Erbjuda kunskap om lokala och nationella löner för att du ska kunna identifiera möjligheter och risker i förhållande till ersättningen
 • Identifiera brister i kunskaper om IT och verksamheten genom att inventera kunskaperna
 • Utveckla de nödvändiga kunskaperna om IT och verksamheten med hjälp av utbildning av olika slag
 • Identifiera behov av IT-projektbaserad personal på kort och lång sikt
 • Fastställa de rätta IT-bemanningsnivåerna på kort och lång sikt
 • Utveckla kanaler och strategier för IT-talanger för att behoven alltid ska kunna fyllas
 • Koppla ihop dig med andra lokala kontakter som har infört liknande tekniker för att du ska kunna dra nytta av de bästa metoderna när du utvecklar projekt- och resursplanerna
 • Utvärdera din EVP (Employee Value Proposition) för att du ska vara säker på att alltid kunna attrahera och behålla de ledande IT-experterna