Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Expertis inom IT Talent Management

Tekniken kan ge konkurrensfördelar, men det är personalen som är företagets enda verkligt förnybara resurs. IT-chefer måste tänka strategiskt kring hur personalen ska hanteras för att vara förberedd på att leverera och redo att agera vid nya IT-trender.

Alla våra samtal, kombinerat med den primära undersökningen om IT-personal, gör att vi kan erbjuda praktisk handledning i hur du gör för att attrahera, utveckla och behålla dina IT-anställda.

Vår expertis inom IT Talent Management bottnar i vårt unika perspektiv på IT-personal.

Kunderfarenhet

Genom erfarenhet med tusentals kunder känner vi till vem som gör vad med sin IT-personal och vad som fungerar bäst.

Lokal expert på arbetsmarknaden

Våra konsulter är experter på sina lokala IT-arbetsmarknader. Vi känner till tillgång och efterfrågan, var de bästa aktörerna finns, vad de kostar och vilka strategier som krävs för att attrahera och behålla IT-talanger. Läs mer om vår kunskap om lokala IT-arbetsmarknader.

Forskningsundersökningar

Vi använder oss i stor utsträckning av olika undersökningar när vi analyserar kommande trender inom IT och bedömer IT-medarbetare på ett psykologiskt plan. Tack vare våra undersökningsresultat kan vi förbättra vår affärsmodell och ge dig tips och råd om personalstrategier som gör att du kan nå dina affärsmål.

Inblick och praktiska råd

Våra kunder anser att vi hamnar 30 procent över våra konkurrenter och våra IT-uppdragstagare och stadigvarande jobbsökande anser att vi ligger 25 procent över konkurrenterna. Genom att leva som vi lär när det gäller att leda och hantera IT-talanger har vi uppnått den här konkurrensfördelen, och vi har också hjälpt våra kunder att göra detsamma med sina kunder och anställda.

Vi konsulterar och ger råd inom följande områden som leder till framgångsrika IT-projekt::

  • Undersökning och urval av kandidater
  • Ersättningsanalys och lönenivå
  • Kontrakt och fastanställning
  • Arbetsgivarens företagsprofil och EVP (Employee Value Proposition)
  • Resultathantering, handledning och feedback
  • Tillträdeshantering
  • Personalplaneringsstrategier
  • Talangreferenser och rekrytering