Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Staffing Quality Process

Konkurrensen om kompetent IT-personal är sylvass. Det är frustrerande att försöka sålla bland irrelevanta CV:n. Och du behöver någon som kan börja ... ja, helst igår, om möjligt.

Vi har hjälpt kunder att hitta kvalificerade IT-experter i över 30 år ... och trots att vi idag är en av världens största leverantörer av IT-kompetens har vi aldrig valt att vila på våra lagrar. Vi vet att sökandet efter skickliga medarbetare har högsta prioritet för dig, så vi har skapat och finslipat en process som ska säkerställa att vi levererar – varje gång. Vår Staffing Quality Process® är en definierad och beprövad process för rekrytering av förstklassiga IT-experter.

Med hjälp av Staffing Quality Process hittar vi varje år IT-experter åt över 6 000 kunder. Tack vare processen har vi lyckats hitta IT-experter i webbens barndom, när IT-bubblan bildades och sprack och under flera konjunkturnedgångar. Därför kan du lita på att vi levererar resultat av hög och jämn kvalitet.

Marknadsanalys

Kunskap är en kraftfull konkurrensfördel. Kunskap om den lokala IT-arbetsmarknaden ger dig – och dina HR- och rekryteringsteam – en korrekt och realistisk bild av tillgången och efterfrågan på samt löneförväntningarna hos kompetent personal i området.

Varför är det så viktigt? Eftersom arbetslösheten i IT-branschen är så låg kan kunskap om marknaden hjälpa dig att identifiera de allra bästa, ta reda på var du kan hitta dem och vad som krävs för att locka dem till sig. Våra kontorsansvariga tillhandahåller information baserad på lokala marknadsanalyser, årliga kund- och konsultundersökningar, aktiva medlemskap i branschorganisationer och deltagande i lokala användargrupper. Och om siffrorna pekar på att du behöver använda en större håv kan vi snabbt utöka sökningen med hjälp av våra 100 kontor över hela världen.

Kundkunskap

Jakten på rätt person inleds med att vi lär känna dig – din verksamhet, dina IT-projekt och din företagskultur. Genom att sätta oss in i det unika sammanhang som leder till framgång inom din organisation kan vi ta fram en EVP (Employee Value Proposition) som känns relevant och lockande för branschens främsta IT-experter.

Varför är det så viktigt? En genomsnittlig IT-expert blir kontaktad av rekryterare flera gånger i veckan – så det krävs mer än en jobbtitel och konkurrenskraftig lön för att sticka ut från mängden. Genom att ta fram en stark EVP och en effektiv jobbeskrivning kan du enklare locka till dig rätta sökande och ytterligare anpassa din förmåga att undersöka och välja ut sökande som uppfyller de tekniska kraven och passar in i företagskulturen för att snabbt kunna utvecklas till produktiva teammedlemmar.

Staffing Quality Process®

Sourcingstrategi

Allt handlar om vem du känner. Vi tar hjälp av branschens främsta IT-experter för att få tips om beprövade talanger och passiva jobbsökare. I kombination med vårt enorma nätverk ger detta större tillgång till IT-experter än inom andra företag.

Varför är det så viktigt? Du kan inte förlita dig på enbart jobbanslagstavlor. Det kan hända att några av de allra skickligaste IT-experterna håller på att avsluta ett annat uppdrag, inte söker jobb aktivt eller inte är synliga i det offentliga rummet. Genom att använda en referensbaserad sourcingstrategi och utnyttja vårt enorma nätverk av IT-experter kan vi förbättra urvalet och snabba på urvalsprocessen. Och våra nationella och globala rekryteringskontor gör alltid sitt yttersta för att skapa kanaler för särskilt nischade eller unika kompetenser.

Undersökning Och Urval

Du vill ha rätt person, inte bara rätt CV. Genom en grundlig urvalsprocess sållas okvalificerade sökande bort. Våra sökande genomgår en personlig intervju (passar personen in i företagskulturen?), en teknisk utvärdering (har personen rätt tekniska kompetens?) samt minst två referenskontroller hos tidigare chefer innan de presenteras för en kund.

Varför är det så viktigt? Du kan inte ödsla tid på att intervjua okvalificerade sökande eller, ännu värre, anställa fel person. Vi förser dig med en grundligt undersökt lista över de bästa IT-experterna som stämmer överens med dina krav. Vi presenterar urvalsresultaten och du har möjlighet att själv tala med referenserna, så att du kan känna dig trygg med att du fattar ett välgrundat rekryteringsbeslut. Och när du väl har valt någon kan vi samordna rekryteringen och genomföra en nyanställningsprocess som hjälper personen att snabbt bli varm i kläderna och uppnå den produktivitet som krävs.

Relationer

Relationer måste vårdas. För att hålla kräver de öppen kommunikation och oavbrutet engagemang. Vi gör det enklare för dig att behålla konsulter och förbättra deras resultat genom löpande kommunikation med våra kunder och konsulter även efter avslutad rekrytering.

Varför är det så viktigt? För att dina IT-projekt ska lyckas är det helt avgörande att du kan behålla skickliga IT-experter. Med 30 dagars mellanrum möjliggör vi feedback om uppnådda resultat med våra konsulter och rekryteringschefer, så att vi förebyggande kan ta itu med eventuella problem och hjälpa dig att planera för kommande personalbehov. Vi använder ett formellt program för att behålla konsulter genom att förse dem med löpande jobbmöjligheter och underlätta smidiga övergångar mellan projekt.