Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Applikationsbemanningstjänster

Det är idag oerhört hård konkurrens om erfaren IT-personal. Företag måste fånga upp nya affärsmöjligheter genom att snabbt utveckla och driftsätta nya och komplexa tekniksystem. För att lyckas måste man kunna locka till sig och behålla de bästa resurserna för utveckling, administration och optimering av applikationerna.

Med nästan 30 års branscherfarenhet och mer än 2 600 företag väljer TEKsystems® som sin främsta leverantör av applikationspersonal har TEKsystems dokumenterad erfarenhet av att erbjuda ledande applikationstalanger till projekt, fast- till- tillsvidareanställning eller fast anställning. Vi placerar årligen fler än 26 000 applikationsutvecklare i alla faser av applikationsutvecklingens livscykel: analys, design, utveckling, testning, implementering och underhåll. Med hjälp av vår egen kvalitetsprocess ser vi till att du får den bästa talangen för dina behov av applikationsbemanning.

Exempel på applikationskunskaper
 • Applikationsarkitektur
 • Applikationsutveckling
 • Applikationshantering
 • Verksamhetsanalyser
 • BI (Business Intelligence)
 • Affärsprocessförbättring
 • Cloud computing
 • CRM – kundvård

 • Dataarkitektur
 • Datastyrning och datakvalitet
 • Datalagring
 • Analys- och rapportgenerering i företag
 • ERP (Enterprise Resource Planning)
 • Informationsarkitektur
 • Informationshantering
 • Integrationshantering och utveckling av mellanprogramvara
 • IT-projektledning
 • Mobilitet
 • Kvalitetssäkring och programvarutestning
 • Systemdesign
 • Webb/e-handel
Exempel på teknik
 • COBOL/CICS/DB2
 • Moln (AWS, Azure) och Big Data (Pig, Hive, Cassandra, Hadoop)
 • Databaser (Oracle, MS SQL, öppen källkod)
 • Funktionella språk (Scala, Clojure)
 • Infrastruktur/DevOps (UNIX, Windows)
 • Java/J2EE (JPA, Spring)
 • JavaScript-bibliotek (inklusive Angular, Backbone, Require, Ember, Knockout, Node, jQuery)

 • Mobilteknik (iOS, Android och Windows Phone)
 • .NET, ASP.NET, VB.NET
 • OOP (Java, C, C++, Visual C++, C#.NET och Microsoft-tekniker)
 • Python/Perl
 • Kvalitetstestning (automatiska och manuella verktyg för test och resultat)
 • REST
 • SAP and Oracle ERP (all platforms and modules)
 • SharePoint
 • Web technologies (HTML5/CSS3, PHP, Drupal, Ruby, ActionScript, Flash, Flex, WPF Silverlight)