Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

IT-bemanningslösningar

Företag måste ständigt ligga i framkant av de senaste trenderna och konkurrensutvecklingen, samtidigt som man bygger upp en flexibel och smidig IT-funktion. Enbart teknik kan inte ge en konkurrensfördel.

Fördelarna beror på hur tekniken används: vem som gör vad och hur effektivt det är.

IT-bemanningslösningarna gör att du kan skydda och optimera de viktigaste och rörligaste komponenterna – din personal. Vi börjar vårt samarbete med att försöka förstå dina affärsmål och glappen mellan det nuvarande och framtida läget. Sedan kan vi bygga upp en arbetskraftsstrategi som ska täppa till glappen med rätt personer, kunskaper och kompetenser när och där du behöver dem.

Vårt kompetensnätverk

Omfattande personallösningar

årt mål är att du ska nå dina affärsmål snabbare och mer kostnadseffektivt. Vi har en komplett uppsättning personallösningar och leveransmodeller som kan förse dig med personal, kunskaper och kompetenser.

  • Bemanningskontrakt: Kompetenta team eller enskilda IT-experter för tillfälliga uppdrag
  • Permanenta befattningar: ermanenta kontrakt eller fasta anställningar för kundernas olika behov
  • IT-tjänster: Team med experter på applikationer eller infrastruktur som kan definiera och utveckla arbetsflöden, hantera den interna kunskapen centralt, optimera resursanvändningen och leverera mätbara resultat
  • Utbildning: Outsourcade utbildningsprogram och handledarledda standardutbildningar som kan maximera personalens potential
  • Projektbaserade tjänster: Administration av olika IT-projekt och IT-program
  • Outsourcingtjänster: Ägarskap och optimering av definierade IT-arbetsfunktioner