Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Projektledning

IT-projekt är alltför viktiga för att lämnas åt slumpen. Det är viktigt att ha ett system för processdefinition, rapportering, riskminimering och återkoppling för att lyckas uppnå önskat resultat.

Våra organisationer för projektledning gör att IT-teamen kan leverera applikations- och infrastrukturlösningar med jämn och hög kvalitet tack vare en kraftfull uppsättning projektledningsverktyg, de bästa metoderna och branschspecifika resurser.

Våra projektledningsexperter identifierar och hanterar proaktivt en projektledningslivscykel – eller PMLC (Project Management Life Cycle) – som baseras på Project Management Institutes (PMI) PMBOK®. Vår PMLC leder till teamintegrering, omfattningshantering och konsekvent användning av processtandarder och samarbetsverktyg. Vår process och våra verktyg förbättras ständigt tack vare feedback via våra formella erfarenhetsövningar och kundprogram. Förbättringsmöjligheterna fångas upp och övervakas via vår CAPA-process (Corrective And Preventative Action).

Effektiv kommunikation är avgörande för framgången i projektet. Med hjälp av en särskild portal (SMP – Service Management Portal) använder vi samarbetsfunktionerna i Microsoft SharePoint som gör att varje projektteam får en unik portal där de kan dela med sig av idéer, meddela status och arkivera dokument. Enkel och trygg tillgång online gör att användarna kan vara uppdaterade om händelseförloppet via specifikt utformade instrumentpaneler. Intressenter får proaktiv och förutseende kommunikation från TEKsystems som är utformad för en konsekvent kundupplevelse och kundnöjdhet.

Varje uppdrag är skräddarsytt efter sin art och vårt projektledningskontor – eller PMO – fokuserar på aktiviteter som projektledning, kundnöjdhet och projektavlämningar med hög kvalitet. Kontoret styr processerna för projektutförandet, utvärderingen och erfarenhetsinsamlingen, och driver ständiga förbättringar i vår affärsmodell för att du ska få ännu bättre tjänster.

TEKsystems erbjuder kunderna ett kvalitetshanteringssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 27001. Alla uppdrag och projekt leds av projektledningskontoret och vårt kvalitetshanteringssystem garanterar att våra processer och verktyg leder fram till våra affärssyften:

  • Kundnöjdhet
  • Konsekvent service
  • Personalnöjdhet
  • Kontinuerlig förbättring

Vår CAPA-process – Corrective and Preventive Action – är en del av kvalitetshanteringssystemet. Processen leder till ständiga förbättringar av våra metoder eftersom rätt åtgärder vidtas när befintliga eller eventuella problem identifieras.

Att avsluta ett projekt effektivt är avgörande vid inhämtning av den information som krävs för att uppnå framgång och göra förbättringar i framtiden. Som en del i TEKsystems PMLC (Project Management Life Cycle) genomför vi en undersökning om kundnöjdhet, en utvärdering av nya lärdomar och kundens godkännande efter avslutat projekt, för att få värdefull återkoppling och kunskap om den uppnådda avkastningen på investeringen. Alla viktiga kommentarer registreras och övervakas genom vår CAPA-process (Corrective and Preventive Action) för att säkerställa kontinuerlig förbättring och kvalitet på de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

TEKsystems har en rad specialister som tar hand om logistiken i projekten. Det gör att alla projekt oavsett storlek hanteras på ett konsekvent sätt på alla våra över 100 kontor runt om i världen. Oavsett hur komplicerat projektet är och oavsett schemaändringar i sista minuten kommer våra konsulter i tid, till rätt plats och redo att börja arbeta.