Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Driftsättning av teknik

För att genomföra en driftsättning av IT-maskin- och programvara krävs logistikhantering och geografisk täckning som ser till att rätt personer befinner sig på rätt plats i tid. IT-chefer behöver planera och samarbeta med lämplig expertis för att hantera komplexa krav vid driftsättningen och samtidigt hålla nere kostnader och minimera driftstörningar.

Vi erbjuder olika ägandenivåer för tjänster som tillhandahåller exakt den driftsättningssupport som krävs för att uppfylla dina önskemål. 

Vi kan leverera våra tjänster via en fullständigt hanterad driftsättningsmodell, en gemensamt hanterad modell eller genom att erbjuda samordnat teamarbete. Vid ett samordnat teamarbete förstärker vi ert projektteam medan ni behåller kontrollen över projektet och ger anvisningar om projektresurser från dag till dag.

Vår kompetens inbegriper följande:

Hanterade driftsättningar

Vi erbjuder centralstyrd projektledning och IT-expertis som finns i USA och de största europeiska länderna för att genomföra implementeringar av nätverk, maskin- och programvara i dator-, LAN- och WAN-miljöer. Tjänsten omfattar teknikinstallation och uppgraderingar, maskin- och programvarumigreringar samt MAC (Moves, Adds, Changes) från början till slut.

Managed Services

Vi erbjuder en storleksanpassad gemensamt hanterad modell som är utformad för att fungera ihop med ditt arbetsteam. Du behåller all kontroll i projektet, medan vi åtar oss ansvaret för rekrytering, nyanställning, resultathantering och rapportering.

Samordnad driftsättning av teknik

Vi fungerar som en förlängning av ditt projektteam, tillhandahåller rätt resurser, på rätt plats, vid rätt tillfällen. Du behåller kontrollen över projektet och ger anvisningar om vilka projektresurser som behövs från dag till dag.

Så här förbättrar vi affärsresultaten

Vi hanterar kraven på logistik och minimala verksamhetsstörningar, samtidigt som vi påskyndar driftsättningen av teknik. Vårt PMI-certifierade arbetsteam övervakar genomförandet av projektet och kan via vår tjänsthanteringsportal samarbeta online och dela dokument och statusrapporter.

Med över tio års erfarenhet av att genomföra tusentals driftsättningar av teknik har vi uppnått en kundnöjdhet för våra tjänster på 95 procent eller mer. Vi använder oss av en skräddarsydd projektledningsmetodik vid driftsättningen av ny infrastruktur. Vårt projektledningskontor övervakar projektets förlopp, samtidigt som våra projektledare tillhandahåller detaljerade rapporter.

Eftersom driftsättning av teknik är en av våra kärnkompetenser kan din personal fortsätta fokusera på sina huvudarbetsuppgifter medan vi utför vårt jobb. Genom våra beprövade processer kan vi gallra ut, anlita och behålla den vassaste IT-kompetensen på varje lokal marknad där vi bedriver verksamhet. På så vis kan vi planlägga projekt över geografiskt utspridda och logistiskt komplexa installationsplatser. I vår integreringsprocess ser vi till att upprätta förståelse av befintliga driftprocesser för att sedan bilda ett arbetsteam som smidigt passar in i miljön.

Din verksamhet är viktig för oss och vi är engagerade i samarbetet med dig för att generera goda affärsresultat för ditt företag. Vi erbjuder ett anpassningsbart samarbete med våra kunder. Allteftersom projektändringar uppstår kan vi anpassa oss till nya projektbehov och tillhandahålla lösningar och resurser för att komma vidare. Du kan lita på att vi utför ett högkvalitativt arbete med beprövade metoder, att vi håller vårt ord och att vi tar ansvar för resultatet.