Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Kvalitetssäkring och testning

Kvalitetssäkring och programvarutestning är avgörande för driftsättningsplanerna och anpassningen till ny teknik. De ansvariga måste kunna lita på beprövade testprocesser och tekniker för bättre effektivitet och precision, samtidigt som riskerna, kostnaderna och tiderna minskas.

Vår kvalitetssäkring och testning hjälper dig att realisera avkastningen på investeringen i dina applikationsprojekt tack vare våra kvalitetsexperter och praktiska programvarutester.

Vår kompetens inbegriper följande:
  • Processförbättring
  • Teknikrådgivning
  • Utvärdering
  • Automationsimplementering
  • Testning

Så här förbättrar vi affärsresultaten

Våra lösningar är utformade för att ge mätbara resultat. Vi har specialiserat oss på att identifiera och mäta potentiella risker och vinster vid kvalitets- och testprojekt och vi hjälper även till med att organisera kvalitetssäkrings- och testprocedurer utan över- eller underinvestering.

Vi utformar våra lösningar efter dina specifika behov i stället för att försöka tvinga in dina mål i en stelbent metod. Vi strävar efter att förstå dina affärsmål och inriktar oss på kvalitetskontrollerna och testningarna som följer upp dessa. Vi anpassar oss dessutom till din miljö i alla uppdrag och projekt och vi strävar alltid efter en totallösning i samarbete med dig.

Vår omfattande erfarenhet av kvalitetssäkring och testning av ledande programvaruverktyg gör att vi kan rekommendera och implementera rätt lösning för dig. Vår personal är certifierad för olika verktyg, som PMP, ITIL®, CSQA, CSTE, och även andra verktyg från leverantörer som HP, Borland och Rational. Våra team har också kunskap i verktyg för öppen källkod, exempelvis FitNesse och Selenium.

Vi har erfarenhet av hundratals kvalitets- och testprojekt på både gamla och nya system vilket har lärt oss att testning är viktigt och att det måste tas på största allvar. Och vi lever som vi lär. Vårt center för kvalitetskontroll och tester använder vår egen Progressive V-Model-metod som bygger på erfarenhet och funktionsstandarder. Metoden är mycket anpassningsbar och ger högkvalitativa lösningar.

Vår leveransmodell är utformad för att ge pålitliga lösningar och mätbara resultat. Vår kvalitetssäkring och testning erbjuder offshore-modeller som optimerar hanteringen av kvalitetssäkrings- och testningsprogrammet. Dessutom utnyttjar vi relationerna till etablerade verktygsleverantörer för att leasa eller köpa verktyg till bra pris. På så sätt kan vi göra kostnadsbesparingar åt dig.

Våra team består av ledare med erfarenhet från fältet och experter på kvalitetssäkring och testning, vilket borgar för att du alltid får kvalitetsresultat. Vi har alltid ett team med testningsresurser på bänken och våra rekryteringsexperter gör att vi snabbt och effektivt kan hantera behoven av kvalitetssäkring och testning.