Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Managed Services över nätverk

Behovet av att arbeta bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt finns alltid. Det är fortfarande viktigt att kunna sätta ihop starka grupper med kvalificerade experter, men företagsledare måste i dag också tänka på hur strategin och driften ska kunna optimeras för att resultaten ska bli så bra som möjligt.

Med våra Managed Services kan vi erbjuda högpresterande arbetsteam som fungerar som en förlängning av din ordinarie personal. 

Teamet får direktiv från en erfaren och certifierad leveransansvarig som samarbetar med kunden och ser till att kapacitetens omfattning ökas och minskas vid behov. Som en del av den här tjänsten kan vi även definiera, effektivisera och optimera resursernas arbetsresultat för att minska din totala ägandekostnad och uppnå en högre prestationsnivå med vår egen QCR-metodik (Quality, Cost, Risk).

Våra Managed Services hjälper dig att på sikt optimera hur och var arbetet ska genomföras. Om outsourcing är den långsiktiga målsättningen gör vi en anpassning genom att upprätta grundläggande krav, servicenivåmål, interaktion i arbetsflödet, godkännanden och beslutspunkter. Inledningsvis utförs arbetet enligt en gemensamt hanterad modell. När de här komponenterna i ditt program är operativt optimerade gör vi sedan en utvärdering av den idealiska platsen för själva arbetet och övergången.

Varje uppdrag för Managed Services avpassas så att specifika kundbehov uppfylls. Ett uppdrag kan inbegripa något av eller alla följande ansvarsområden:
 • Teknik- och branschinriktade COE-kontor (Centres of Excellence)
 • Separat projektassistans
 • Uppdragshantering och styrning
 • Alla HR-relaterade uppgifter/aktiviteter som avser TEKsystems-teamet
 • Planering av resurskapacitet
 • Resursurval, skräddarsydda nyanställnings- och utbildningsprogram
 • Inhämtning av relevant intern kunskap
 • Dokumentation av relevanta arbetsprocesser
 • Resultatrapportering, riktmärkning och kommunikationshantering
 • Smidig resursanpassning vid ojämn arbetsbelastning
 • Övergångsplanering och genomförande
 • Kvalitetssäkring av leveranser
 • Processförbättring – konsultering och implementering
 • Utveckling av outsourcingplan med utgångsvärden

Så här förbättrar vi affärsresultaten

Våra leveransansvariga har alla flerårig erfarenhet inom IT- och drifthantering, är certifierade inom just sitt område, är anställda av TEKsystems och har tillgång till en mängd verktyg och metoder för att implementera bästa praxis.

Vi använder vår egen kvalitetsprocess för att fastställa dina behov och för att kunna erbjuda rätt kompetens när du väl behöver den. Med den här processen ser vi till att vår förståelse av dina affärsbehov inriktas på specifika projektkrav. Vår kännedom om den lokala marknaden och våra långsiktiga relationer med många högt kvalificerade IT-uppdragstagare gör att vi snabbt kan anpassa resurser för varje åtagande.

Via vår modell för Managed Services arbetar vi med en ständigt pågående resursplaneringsprocess som gör att vi kan planera behoven med bestämda mellanrum (30, 60 eller 90 dagar) och hantera kapaciteten efter det. Det gör att vi bara behöver fakturera för det som verkligen förbrukas i timmar eller på definierade tjänstnivåer. Våra leveransansvariga säkerställer också att arbetskraften utnyttjas optimalt genom noggrann överblick och ledning så att teamet verkligen kan prestera på topp.

Vår modell för Managed Services är mer än bara en metod för leverans av resurser och projektledning. Du kan räkna med att vi ständigt strävar efter att uppnå resultat, oavsett när och hur vi samarbetar. Vi tar ansvar för kunskapshanteringen i relevanta arbetsflöden, medan du i lugn och ro kan förutsätta att vi besitter kunskaperna som behövs för att uppnå dina affärsmål.

I vår modell kombineras optimalt utnyttjande med lönsamhet för alla parter för att uppnå kontinuerliga förbättringar av arbetsflöden och resultat tack vare vår unika QCR-metodik.

Våra tjänster innebär tydligt projektansvar och effektiv fakturering, samtidigt som du ges möjlighet till flexibilitet vid hanteringen av ojämn arbetsbelastning.