Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Enterprise Applications och Middleware Services

Det kan vara svårt för organisationer att balansera och prioritera sina IT-projekt. Samtidigt som man arbetar med kärnprojekt som genererar tillväxt och gör verksamheten effektivare, ställs IT-team också inför utmaningen att säkerställa kontinuerlig support för och underhåll av applikationer. En tredjepartsleverantör av IT-tjänster kan hantera och implementera företagslösningar, vilket gör det möjligt för de interna IT-organisationerna att fokusera på strategiska projekt och projekt med hög prioritet. Med TEKsystems® Enterprise Applications och Middleware Services erbjuds en omfattande erfarenhet och expertis som sträcker sig över de olika Oracle-produkterna. Vi levererar skräddarsydda företagslösningar som förbättrar affärsresultaten och ökar den organisatoriska effektiviteten.

Genom att implementera en rad olika Oracle-produkter hjälper TEKsystems sina kunder att förbättra affärsprocesser, fatta välinformerade beslut och maximera värdet på sina IT-inversteringar.

Vår kompetens inbegriper följande:

TEKsystems stöder hela utvecklingslivscykeln för en EBS-implementering och säkerställer att applikationer på ett effektivt sätt integreras i kundens IT-miljö och att processer optimeras och är ett stöd för verksamhetsmålen. Specifika tjänster innefattar utvärderingar före implementering, mappning av affärsprocesser, installationer, datakonverteringar och migreringar från äldre programvara till Oracle, samt tredjepartsintegreringar. Vi levererar också komplett projektledning och acceptanstester för användare. Våra EBS-tjänster gör det möjligt för organisationer att på ett bättre sätt hantera taktiska driftfrågor samtidigt som man uppfyller sina strategiska verksamhetsmål.

Denna nästa generations applikationsserie har utformats och utvecklats på Oracle Fusion Middleware (FMW) och innehåller funktioner från Oracles andra produktlinjer. Våra tjänster sträcker sig över hela denna serie – från definiering av projektplaner till implementering och säkerställande av affärsvärde. Vi har en historia av gemensam utveckling samt funktions- och affärsprocesstestning i Fusion Applications, och våra konsulter är utbildade för att hjälpa kunder att uppgradera från befintliga produktlinjer med Oracle-applikationer till Fusion Applications.

Vi gör det möjligt för våra kunder att förbättra sina försäljningsåtgärder genom Oracle CX – ett stabilare, modernare och effektivare CRM-system med avancerade funktioner. Vår metod för migreringssupport innefattar konfigurering av CX, mappning av skräddarsydda källfält, migrering och transformering av källdata, validering av data som migrerats från källsystemet samt migrering av analyser och rapporter. För att göra övergången så smidig som möjligt använder vi också end-to-end-migrering av viktig processkunskap, däribland administrativa roller, användare och behörighet, konton och kontakter, affärsmöjligheter och potentiella kunder, anpassade objekt, produktkataloger, business intelligence och utbildningar. Med detta stöd kan kunder förbättra sin försäljningsinformation, öka automatiseringen av hanteringen av potentiella kunder och affärsmöjligheter, samt stärka samarbetet och kunskapsdelningen mellan team.

För att förbättra kundernas hantering av HR-processer använder TEKsystems Oracle HCM Cloud, en produktserie som utformats som ett stöd till HR-avdelningar. Genom integrerade moduler som löne-, bemannings- och resultathantering kan organisationer som använder Oracle HCM Cloud stärka samarbetet, öka produktiviteten, förbättra affärsresultaten och i slutändan hjälpa sina anställda att effektivisera sitt arbete.

Vi hjälper kunder att upprätthålla en konkurrenskraftig fördel genom att leverera tjänster för databassupport som ger datahantering dygnet runt och leder till minskade driftkostnader. Vi tillhandahåller databasövervakning, problemlösning, korrigering- och förändringsledning, stöd för kontinuitetsplaner/krisplaner samt säkerhetstjänster. Vi levererar också omfattande verksamhetskritiskt stöd för organisationer som migrerar från datalager till Oracle Exadata. Med support dygnet runt, hela året innebär våra Infrastructure Management Services att kunder kan maximera värdet på sina databaser genom ökad tillgänglighet, säkerhet och prestanda.

SOA-baserade (serviceorienterad arkitektur) lösningar fungerar som en grundstomme för företag och distributionen av FMW-lösningar med SOA har visat sig öka värdet för alla typer av organisationer. Vi hjälper kunder att uppnå en ökad flexibilitet och rörlighet genom applikationsintegrering. Våra tjänster innefattar strategier för FMW-införande, design för lösningsarkitektur, infrastruktursinstallation samt applikationsdistribution och support. Våra grundläggande fokusområden omfattar Business Process Management (BPM), SOA-plattformar, Oracle Identity and Access Management, Oracle WebCenter och innehållshantering som drivs i vårt Center of Excellence i Hyderabad. Våra skräddarsydda lösningar gör det möjligt för kunder att få ett bättre applikationsunderhåll, ökad driftmässig effektivitet och bättre affärsresultat.

Vårt VCP-erbjudande möjliggör större insyn i organisationers distributionskedja, efterfrågan och lönsamhet. Med djup kunskap som sträcker sig över ett spektrum av Oracle VCP-produkter tillämpar vi vår expertis för att genomföra fit/gap-analyser av rapporteringsbehov och vi ger råd om och implementerar VCP-lösningar baserat på bästa praxis. TEKsystems samarbetar även vid utveckling och implementering av kundernas BI-vision om distributionskedjan och säkerställer på så sätt att vi levererar den optimala lösningen baserat på varje organisations unika behov. Med detta erbjudande kan kunderna på ett bättre sätt förutse efterfrågan, segmentera kunder baserat på lönsamhet, utvärdera risker i distributionskedjan och fatta välinformerade beslut baserat på data om distributionskedjan i näst intill realtid.

Teknikplattformar som vi stöder

  • Oracle E-Business Suite (EBS)
  • Oracle Fusion Applications: Oracle Customer Experience (CX), Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud
  • Infrastructure Management Services: Oracle Database, Oracle Exadata
  • Oracle Fusion Middleware (FMW)-produkter: Oracle Business Process Management, Oracle Service-oriented Architecture, Oracle Identity Management, Oracle Access Management, Oracle WebCenter Portal, Content Management
  • Oracle Value Chain Planning (VCP)-produkter: Advanced Supply Chain Planning (ASCP), Demantra, Rapid Planning
  • Oracle Agile Product Lifecycle Management (PLM)

Hur vi får förbättrat affärsresultat

Att hitta och behålla de IT-experter som behövs kan vara utmanande, tidskrävande och kostsamt. Vi har omfattande erfarenhet av att anställa högkvalitativa IT-team med de kompetensnivåer som krävs för kundernas företagsprojekt, inklusive expertis inom EBS, CX och FMW. Vi har också en egen kvalitetsprocess vid bemanning och tillgång till Oracle-certifierade specialister, vilket gör det möjligt för oss att leverera specialiserad expertis till varje projekt.

Genom vårt erbjudande om stabila Enterprise Applications och Middleware Services tillhandahåller vi en komplett support som omfattar implementeringar, uppgraderingar, hantering och underhåll samt förbättringar. Våra tjänster gör det möjligt för kunder att fokusera på sin grundläggande verksamhet samtidigt som vi säkerställer tillgång, tillgänglighet, prestanda och återställning gällande deras applikationer.

TEKsystems levererar ett stort urval lösningar som sträcker sig över hela utbudet av Oracle-produkter, inklusive EBS, CX, VCP, FMW och databasprodukter. Som en erkänd och långsiktig Oracle-partner i EBS Supply Chain Management och Financial Management, erbjuder vi produktspecifik expertis för alla företagsprojekt, från projektplanering till strategiutveckling, implementering och uppgraderingslösningar.