Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Applikationsutveckling

Applikationsutveckling är komplicerat och dynamiskt. Ledande aktörer måste skaffa sig en IT-servicepartner som besitter dokumenterad erfarenhet, en syn på kvalitet som leder till jämna och goda resultat och expertis som leder till framgång för att kunna uppfylla affärsbehoven.

Vår applikationsutveckling erbjuder lösningar som omfattar hela programutvecklingens livscykel både på plats och offshore.

Vi strävar ständigt efter överlägsen kundservice och vi är personligen engagerade i kundernas resultat. Det leder till en kundnöjdhet som är 20 procent högre än genomsnittet i branschen.

Vår tekniska expertis koncentreras på Microsoft, Java och öppen källkod och vi använder också utvecklingsplattformar för utveckling av legacyapplikationer och hybridmobilapplikationer.

Så här förbättrar vi affärsresultaten

Vi har arbetat med hundratals applikationsprojekt och genomgående levererat kvalitetsresultat. Våra applikationer erbjuder en flexibel grund för framtida utveckling, säkerhet och enkelt underhåll tack vare att vi använder kodstandarder och utprovade metoder för arkitektur och design.

Till skillnad från andra stora globala leverantörer anpassar vi våra lösningar efter specifika kundbehov. Vi arbetar med olika metoder som agil systemutveckling, XP, RUP, Scrum, vattenfallsmodeller och timeboxing. Vi baserar våra skräddarsydda lösningar på de metoder, leveransmodeller och resursstyrningsmodeller som passar bäst för den aktuella miljön och de befintliga affärsmålen.

Vi kan erbjuda helhetslösningar som gör att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Våra programvarutekniker har omfattande erfarenhet av branschspecifika projekt och besitter kunskap om såväl legacy-applikationer som en mängd nya tekniksystem. Dessutom har våra applikationsutvecklare många års erfarenhet av att samarbeta med kunder i olika projekt.

Vår egen metodik fokuserar på snabb, utvecklingsbar och regelbunden leverans av testad, fungerande programvara som innehåller färdigställda verksamhetskrav. Med den här kontinuerliga återkopplingen kan vi säkerställa att processen fortsätter leverera affärsvärde.

Våra projektledningsorganisationer använder de bästa metoderna, projektledningsprocesserna och programvarorna för att ditt projekt ska bli framgångsrikt. TEKsystems har också ständigt ögonen på branschtrender och lär av sina erfarenheter för att kunderna ska få så bra resultat som möjligt.

Vi sänker de interna kostnaderna för applikationsutvecklingen genom att erbjuda lösningar som är processdrivna, effektiva och flexibla. Dessutom kan vi utnyttja vår modell för globala leveranser och flexibla resurser för att passa din budget utan att ge avkall på kvalitetskraven.