Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Analytics Services

Med TEKsystems® Analytics Services erbjuds en lång erfarenhet av att analysera komplexa företagsdata och omvandla dem till rik business intelligence som kan användas vid beslutsfattning. Genom att använda olika källor och en rad olika format kan vi hjälpa er att förstå dessa data, identifiera ineffektiva områden och öka avkastningen på IT-investeringar genom att maximera effektiviteten i teknikprojekt. TEKsystems levererar skräddarsydda lösningar som har utformats för att tillgodose varje kunds unika mål och krav. I egenskap av Oracle-partner erbjuder vi specialiserad expertis och kan leverera kontinuerlig support och lösningar under ett projekts livscykel.

Med våra tjänster kan kunderna hantera sina data och använda dem för att fatta välinformerade IT- och verksamhetsbeslut. 

Vår kompetens inbegriper följande:

TEKsystems medför stor praktisk erfarenhet och processkunskap till varje uppdrag för BI-tjänster. Vi förstår vilket oerhört värde BI kan ge en verksamhet och hjälper kunder att inse detta värde. Med vår erfarenhet och branschexpertis har vi en unik position när det kommer till att utvärdera kundbehov och konvertera komplexa data i stora volymer till information som kan användas som beslutsunderlag. Vi genomför utvärderingar och reparationer, inklusive tjänster för identifiering, projektplanering och kontinuitet efter driftsättning. Vi levererar implementeringstjänster, inklusive installation och integrering av BI-applikationer, uppgraderingar och driftsättning. Vi erbjuder också utbildning i implementering av Oracle och Engineered Systems. Våra kunder kan då fatta välinformerade beslut och få en konkurrenskraftig fördel.

TEKsystems hjälper kunder att implementera Oracle BICS för att förenkla den tunga uppgiften att förstå affärsdata. Oracle BICS är en molnbaserad analysplattform som gör det möjligt för organisationer att visualisera komplexa data genom högkvalitativa instrumentpaneler, diagram och grafik. Vår serie TEK AppsLITE-acceleratorer använder BICS och gör det möjligt för våra kunder att extrahera, analysera och läsa in data med betydligt kortare tid till marknad.

TEKsystems datalagringslösningar gör det möjligt för organisationer att förbättra sina affärsprocesser och övergripande resultat. Med vår expertis i Informatica, Oracle Data Integrator (ODI), Oracle Warehouse Builder (OWB) och skräddarsydda datalager kan vi utforma, utveckla och implementera datalagringslösningar. Våra tjänster innefattar processautomatisering för datainläsning, metadatahantering, prestandajustering och optimering. Med hjälp av våra olika datalagringslösningar kan kunderna öka sin kostnadseffektivitet och produktivitet.

TEKsystems EPM-lösningar hjälper till att spåra utveckling gentemot planer och prognoser. Vi stöder implementeringar av Hyperion Planning, Essbase, HFM-applikationer (Hyperion Financial Management), uppgraderingar, dataextrahering samt integrering och rapportering i realtid. Vi tillhandahåller implementeringsstöd såväl som långsiktiga hanterade tjänster.

Vi stöder migrering och implementering av Oracle PBCS för att hjälpa kunder att uppnå effektivare planerings- och budgeteringsprocesser genom en gemensam strategi för dessa processer i hela företaget. Med hjälp av förutsägande prognosticeringsresultat från Oracle PBCS kan organisationer planera och hantera budgetar och tidsplaner på ett bättre sätt. Tack vare integrering med olika Microsoft Office-verktyg är den molnbaserade applikationen användarvänlig och kräver nästintill ingen utbildning, vilket innebär att den går snabbt att införa i hela företaget. Eftersom TEKsystems är en certifierad molnpartner för Oracle kan vi tillhandahålla oöverträffad expertis och teknisk produktkunskap till varje PBCS-distribution.

Med våra Big Data-lösningar hjälper vi organisationer att förstå komplexa strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade data i stora volymer, analysera dessa och integrera dem i verksamhetsrutinerna. Vår portfölj med Advanced Analytics- och Big Data-tjänster innefattar identifiering, implementering, installation och konfigurering, migrering, utbildningstjänster och hanterad support för att säkerställa löpande prestanda- och säkerhetskopieringstjänster. Vi använder oss också av skräddarsydda verktyg och acceleratorer för att snabba på implementeringen av Big Data-lösningar.

Teknikplattformar som vi stöder

 • Applikationer: Oracle BI Applications (OBIA), Oracle Manufacturing Operations Center, Advanced Planning Command Center, P6 Analytics, Demand Signal Repository, Fusion Transportation Intelligence, Agile Analytics
 • Big Data-tekniker: Oracle, Cloudera, Hortonworks
 • Datatransformering: Informatica, Oracle Data Integrator (ODI), Oracle Warehouse Builder (OWB), Data Stage, PLSQL, SSIS
 • Engineered Systems: Exalytics, Exadata, Exalogic, BD Appliance
 • Oracle EPM: Essbase, Financial Management, Planning
 • Visualisering: OBIEE, Business Intelligence Cloud Services (BICS), Oracle Endeca Information Discovery (OEID), Big Data Discovery (BDD), Tableau

Hur vi förbättrar affärsresultat

Möjligheten till business intelligence är bra för alla verksamheter. Men trots att kundens intressenter ofta kan se värdet, är det inte alltid självklart att man definierar verksamhetskraven och implementerar den bästa strategin. TEKsystems har en stor förståelse för de branscher vi arbetar med. Vi har den tekniska kompetens och djupgående affärskunskap som krävs för att överbrygga klyftan mellan verksamhet och IT och tillför ett rådgivande perspektiv till varje BI-uppdrag. Vårt team innefattar Oracle-certifierade specialister, vilket gör att vi kan leverera specialiserad expertis till varje projekt.

TEKsystems använder upprepade och agila metoder, processtandarder och bästa praxis för att leverera konsekventa och högkvalitativa tjänster och samtidigt minska kostnaderna. Genom automatisering och acceleratorer kan vi förkorta tiden till marknad och säkerställa att produkterna ligger i linje med verksamhetskraven.

Med ett etablerat långsiktigt partnerskap med Oracle kan vi erbjuda en stor expertis som spänner sig över hela utbudet av Oracle BI- och EPM-lösningar. Vi har faktiskt blivit godkända som Oracle Platinum Partner och Oracle BI Co-development Partner (Oracle Manufacturing och EAM Analytics). Vår expertis innefattar också egna Oracle BI-acceleratorer och automatiska implementeringsmetoder.

Som en branschledare som finns på mer än 100 platser i Europa, Nordamerika och Asien kan vi hitta den bästa personalen. Med vår egen Staffing Quality Process® (kvalitetsprocess vid bemanning) och över 30 års erfarenhet av IT-bemanning, anpassar vi våra beprövade sourcingstrategier inför varje uppdrag för att hitta och behålla specialiserad kompetens och skala kundernas befintliga arbetskraft allteftersom behoven ändras.

TEKsystems är engagerade i att tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster som hjälper till att minska den totala kostnaden för ägarskap och snabba på och effektivisera driftsättningen. Med våra BI-acceleratorer kan vi förbättra planeringen och genomförandet av BI-projekt. Våra acceleratorer kan användas i alla skeden av ett BI-projekts livscykel, från identifiering till genomförande.

 • BI Flex Generator: Det här verktyget är användbart under identifieringsfasen och fastställer vilka anpassningar som ska föras vidare till BI-applikationer och utvärderar hur standardmappningar påverkas.
 • Business Requirements Generator: Den här acceleratorn används under kravinsamlingsprocessen för att bygga modeller och visualisera instrumentpanelens utseende och känsla, vilket kortar ned tidsplanen avsevärt.
 • BI Assurer: Den här acceleratorn används under testfasen och hjälper till med snabba regressionstester genom att jämföra data mellan olika miljöer (inklusive BI-uppgraderingsprojekt). Den används också för att genomföra ett snabbt prestandatest för en enskild användare.
 • D/W Scanner: Efter att ha kört de fullständiga och inkrementella inläsningarna kan användarna förlita sig på den här acceleratorn som hjälp för att genomföra en snabb teknisk validering av datalagringstabellerna.
 • BI Path Finder: Den här acceleratorn hjälper slutanvändarna under acceptanstester för användare och efter driftsättningsfasen genom att tillhandahålla tillkomsthistorik från källa till mål för varje mått och rapport.
 • TEK Rapids: Med den här acceleratorn kan användare smidigt få åtkomst till realtidsdata och datalagringsrapporter, samtidigt som man snabbare får avkastning på sin investering.
 • TEK AppsLITE: Den här serien acceleratorer använder Oracle BICS och ger användarna en omfattande vy av olika data. AppsLITE-acceleratorerna innefattar Financial Close Reporting, Billing Booking Backlog Reporting, Supplier Scorecard, Manufacturing – Plant Manager, Inventory Excess och Obsolescence Reporting samt Agile PLM Reporting. Dessa färdiga acceleratorer anpassas i kundmiljöer och hjälper oss att tillhandahålla en interaktiv visualisering av data, utföra avancerade beräkningar och genomföra noggranna analyser av komplexa data på ett snabbt och effektivt sätt. Kunder kan till slut använda dessa avancerade funktioner för att driftsätta snabbare och förkorta tiden till marknad.