Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

IT-tjänster

Överlägsna affärsresultat och konkurrensfördelar har att göra med kunskapen om hur IT fungerar. För att kunna uppnå affärsmålen i tid, inom budget och enligt kvalitetskraven måste de ansvariga personerna känna till följande: vilka metoder som fungerar och vilka personer som är bäst på IT.

Våra kontakter inom IT-branschen gör att vi vet vad som pågår, vad som kan förbättra IT-åtgärderna och hur man samlar de ledande personerna så att du ska kunna uppnå dina mål. TEKsystems Global Services använder våra unika kunskaper om kundernas organisationer och vårt omfattande nätverk för att erbjuda en rad beprövade IT-tjänster som inte bara fungerar i teorin, utan också i praktiken – där det verkligen behövs.

Vår avdelning Global Services utnyttjar vår expertis inom IT Talent Management för att öka värdet på kundrelationerna och leverera mätbara affärs- och IT-resultat.

TEKsystems Global Services omfattar följande områden

TEKsystems Managed Services

Utöver projektbaserade tjänster och outsourcingtjänster kan vi erbjuda Managed Services för applikationer och nätverksinfrastruktur. Våra Managed Services erbjuder en skalbar leveransmodell som gör att du kan uppnå dina mål. Med hjälp av den här modellen kan vi erbjuda högpresterande team som kan anpassas efter dina behov. Vi kan även definiera, effektivisera och optimera hur resurserna åstadkommer relevanta arbetsresultat för att minska din totala ägandekostnad och uppnå en högre prestationsnivå via servicenivåavtal.