Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Tjänster

Det är inte svårt att förstå vad IT-chefer begär av en tjänstleverantör: rättfram vägledning och support för att kunna genomföra uppgifterna bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt. De letar efter en partner som gör vad som krävs och som erbjuder flexibla lösningar.

Vi kan hjälpa dig att nå dina affärsmål och IT-mål genom att fylla kritiska luckor i arbetskraft, projekt och funktioner.

Våra tjänster omfattar personallösningar som kompletterar din egen IT-personal och välkända IT-tjänster baserade på kunskap om vad som behövs för att uppnå önskade resultat via IT. Oavsett vilken modell du letar efter – konsulter, fast anställda eller IT-tjänster – ser våra experter till att du får de bästa IT-talangerna till det aktuella jobbet och att din arbetskraft har kompetens, engagemang och struktur för framgång på lång sikt.

IT-personallösningar

Möjliggör rörlighet.

På en allt mer konkurrensutsatt och ständigt rörlig marknad beror ditt försprång på möjligheten att snabbt bygga upp team som kan hantera snabba förändringar. Våra IT-personallösningar erbjuder ledande IT-experter när och där du behöver dem, tack vare mer än 100 kontor över hela världen, ett stort nätverk och en egen kvalitetsprocess.

IT-tjänster

Lösningar som fungerar.

Våra kontakter med IT-personal gör att vi vet vad som fungerar och hur det går till att optimera resultaten. Vi använder våra unika kunskaper om kundernas organisationer och vårt omfattande nätverk för att erbjuda en rad beprövade IT-tjänster som inte bara fungerar i teorin, utan också i praktiken – där det verkligen behövs.

TEKsystems Global Services®omfattar följande områden:

Expertis inom IT Talent Management

Optimera tjänsterbjudanden.

Resultatet av ett projekt beror på kompetensen hos de människor som driver det. Vi kan ge dig råd om rätt personalstrategier och vi hjälper dig att införa dem. När du behöver anställa nya medarbetare eller anlita konsulter, när du vill utbilda personalen eller när du letar efter en hanterad, projektbaserad eller outsourcad tjänst kan vi hjälpa till. Våra experter på IT Talent Management ser till att du får de bästa IT-medarbetarna till alla typer av tjänster och rätt råd för att kunna utveckla och behålla medarbetarna på en konkurrensutsatt marknad.