Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Hur du kan sätta fart på din karriär

Det behövs mer än intelligens och hårt arbete för att komma någonstans i arbetslivet. Det finns flera viktiga saker IT-experter kan göra för att stiga mot toppen och inte försvinna i mängden.
Känn till vad som förväntas

Ju bättre kunskap du har om vad din arbetsgivare, dina kolleger och ditt team förväntar sig av dig, desto bättre kan du prioritera, infria och överträffa förväntningarna. Lita på att teamet på TEKsystems® kan ge kunskap och ledning när det gäller jobbmöjligheter och ansvar.

Var fantastisk på jobbet

Var stolt över det du gör och fortsätt att växa genom att anta nya möjligheter och utbildningar som gör att du måste gå utanför din bekvämlighetszon. Tänk på att alltid ha en positiv attityd, både när det går bra och dåligt på jobbet. Det gör att du blir eftertraktad och inte försvinner i mängden. Tala med din kontakt på TEKsystems om jobbtips och om du vill veta mer om utbildning och utvecklingsmöjligheter.

Håll ögonen på målet

Det finns en bra anledning till att kunder vill ha hjälp av professionella medarbetare som du: de har ett mål de vill uppnå. Tala med teamet på TEKsystems så att du är säker på vilka affärssyften kunden har med sitt projekt och uppdatera ditt cv med konkreta resultat du har varit med om att skapa. IT-chefer letar alltid efter medarbetare som är bra på att anpassa IT efter verksamheten.

Leta efter värdehöjande aktiviteter

Jobbet på en IT-avdelning blir aldrig klart. Håll dig uppdaterad om kommande projekt och håll kontakten med teamet på TEKsystems så att du vet var dina kunskaper behövs.

Ge och få feedback

Ärlig feedback är nödvändig för att relationer ska kunna fungera bra. Fråga din chef och teamet på TEKsystems om synpunkter och berätta för oss vad vi kan göra för dig. Var öppen för alla former av feedback, både positiv och negativ, och du kan fortsätta att växa och utvecklas. Vi kan också hjälpa dig att få värdefulla referenser som kan öppna dörrar i framtiden.