Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

TEKsystems branschtjänster

Många IT-utmaningar är gemensamma för alla branscher, men det finns skillnader mellan branscherna som är viktiga för IT-tjänstleverantörer att förstå.

Strategiskt kundprogram

Vårt strategiska kundprogram har dedikerade experter för storföretag i specifika branscher:

  • Kommunikationer
  • Energi
  • Finansiella tjänster
  • IT-tjänster

Viktiga fördelar med vårt strategiska kundprogram

  • Konsekvens: Vi erbjuder konsekvent prissättning, kvalitet, leverans och resultatuppföljning för alla dina kontor.
  • Rådgivande partnerskap: Vi bygger upp och underhåller djupgående kunskap om din bransch, verksamhet, företagskultur och ditt IT-program för att våra tjänster ska motsvara dina behov och passa miljön.
  • Dedikerade team: Våra team för kundhantering, uppdragshantering och tjänstleverans är dedikerade och kunniga inom alla aspekter av din bransch.
  • Omfattande geografisk spridning: Våra tjänster täcker Nordamerika, Europa och Asien tack vare våra över 100 kontor.
  • En enda kontaktperson: En kontaktperson på chefsnivå gör att administrationen och problemhanteringen centraliseras för alla dina kontor. Tack vare det är det alltid enkelt att arbeta med oss.
  • Specialiserade och relevanta lösningar: Vi erbjuder en rad tjänster som är skräddarsydda för dina branschspecifika krav.