Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Varför välja TEKsystems?

Fantastiska företag förtjänar fantastisk IT. Om företag vill hålla budgeten och tidplanen och ha IT-program med hög kvalitet måste de använda rätt tjänstleverantörer, dvs. sådana som verkligen kan förbättra och förstärka företaget.

Vi skapar ett globalt nätverk med meriterade IT-experter, praktisk erfarenhet av IT-projekt och välkända metoder för att optimera verksamhetens mest föränderliga och rörliga tillgång: människorna. 

Våra lösningar är enkla och levereras av team med dokumenterad kompetens och baseras på erfarenhet som fungerar i praktiken.

Vad som utmärker oss

När du ger dig in i IT-projekt befriar vi dig från behovet att äga resurserna, arbetsflödena och funktionerna som du inte vill eller behöver administrera. Vi samarbetar för att du ska uppnå dina affärsmål och krav i form av människor, projekt och arbetsfunktioner. Vi kompletterar där det behövs. Vi har erfarenheten och kunskapen, oavsett om du behöver hjälp med bemanning, utbildning, projektbaserade tjänster eller outsourcing. När din verksamhet utvecklas kan vi också hjälpa till med att definiera, utveckla och optimera IT-arbetet.

Vi samarbetar med över 6 000 kunder varje år. Vi talar med över 100 000 IT-experter varje vecka. Våra kontakter i IT-branschen gör att vi vet vad som pågår, vad som fungerar och vem som är bäst på IT. Vi använder våra kunskaper till att bygga praktiska IT-tjänster som inte bara fungerar i teorin, utan också i praktiken – där det verkligen behövs. Våra metoder bygger på olika kvalitetsprogram som garanterar konsekvent styrning, snabb uppfattning av nya tendenser och en ständig omvandling av nya erfarenheter till kunskaper.

Genom tusentals kontakter varje dag och noggranna undersökningar av IT-personal har vi skaffat oss en djupgående förståelse av IT-experters olika intressen och mål. Denna inblick utgör grunden för alla våra tjänster. Genom att hjälpa våra kunder att attrahera, utveckla och behålla kunniga IT-människor gör vi det möjligt för dem att uppnå sina affärsmål snabbare och mer kostnadseffektivt. Vår investering i sund utövning av IT Talent Management gynnar även förnybara funktioner inom våra kundorganisationer. Samarbetet med kunniga människor betyder att våra kunder är bättre förberedda och har möjlighet att agera enligt de senaste IT-trenderna och utnyttja framväxande och omvälvande teknik.

Vi ingår i ett globalt nätverk av erfarna IT-experter som gör att vi snabbt kan skapa grupper med en lång rad olika kompetenser. Under en given vecka kan våra IT-konsulter arbeta med lokal IT-kompetens på över 100 platser. Våra centrala rekryteringscenter i USA och Indien är dessutom ständigt sysselsatta med att bygga upp kontakter med IT-experter med olika kunskaper. Tillsammans med vår egen kvalitetsprocess gör det att vi kan hitta den kompetens du behöver på varje lokal marknad och dessutom se till att personerna är de lämpligaste för jobbet.

Vi är personligt engagerade i det vi gör och ser det som meningsfullt att hjälpa våra kunder och leverantörer att nå sina mål. Oavsett om vi tillhandahåller en enda IT-expert till ett mindre projekt eller leder ett fullskaligt IT-program med avsevärd budget agerar vi som en äkta partner. Du kan räkna med att vi alltid arbetar med ditt bästa för ögonen och alltid försöker hitta vägar till mervärde för kunden i alla våra uppdrag. Relationer som bygger på förtroende betyder allt: vi kommer alltid att göra det vi säger att vi ska göra och vi kommer alltid att stå för resultatet.