Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Mångfald och integration

Relationer och ett engagemang i våra anställda, kunder och uppdragstagare är två kärnvärden som har gjort att vi kan tillhandahålla IT-personal, Talent Management och IT-tjänster av hög kvalitet. TEKsystems® har integrerat mångfald och integration i alla aspekter av vår verksamhet, och vi välkomnar olika perspektiv eftersom vi anser att det bidrar till vår företagskultur.

Ledningsgruppens perspektiv

TEKsystems ledningsgrupp stöder mångfald och integration som en del i vår företagskultur. Det definierar vilka vi är och vad vi kan erbjuda.

Vårt engagemang i mångfald och integration

Våra åtaganden för mångfald och integration återspeglas i hur vi tjänar våra kunder och de experter som anlitas. Det omfattar även hur vi stöder våra anställda. Vårt engagemang i mångfald och integration är därför inriktat på att tjäna dessa grupper.

TEKsystems arbetar med våra affärspartner för att förstå deras syn på kulturell mångfald och integration. Med våra rekryteringslösningar arbetar vi hårt med att uppfylla och överträffa de behov våra kunder kan ha, som att hjälpa dem bygga upp en personalstyrka som präglas av mångfald. TEKsystems kan även erbjuda oöverträffade IT-tjänster eftersom vi anlitar de mest begåvade människorna.

TEKsystems kan bygga upp en effektiv personalstyrka som återspeglar samhällena där vi finns. Vi strävar efter att bibehålla en personalstyrka som präglas av mångfald. Vi kompletterar vår referensbaserade rekryteringsstrategi med andra kreativa strategier som attraherar de ledande talangerna för att kunna stödja kundernas strategiska IT-program och olika mål.

TEKsystems strävar efter att attrahera och behålla kompetenta talanger. Med hjälp av ständigt pågående dialoger, utbildningar och utvecklingsprogram bygger vi upp en inkluderande arbetsmiljö där alla kan nå sina personliga och yrkesmässiga mål.