Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Företagsansvar

Affärsinteraktioner av hög kvalitet kräver förtroende. Företag måste agera ansvarsfullt för att vinna och behålla kunders, anställdas och leverantörers förtroende. Ansvaret omfattar mer än bara de närmaste intressenterna, eftersom samhället i övrigt också påverkas av företagets åtgärder. En långsiktig strategi bör uppmuntra till ett omfattande, positivt och framåtblickande perspektiv för ett ansvarsfullt och etiskt beslutsfattande.


TEKSYSTEMS ÄR ENGAGERADE i att fullfölja vad vi anser är vår skyldighet i det lokala samhället där vi bedriver verksamhet, samt även för miljön och samhället i stort. Det är vår skyldighet att prioritera intressena för våra anställda, kunder, samhället och miljön framför våra egna strategier och målsättningar. Vår deklaration om företagsansvar och socialt ansvar sammanfattar vår huvudinriktning:

TEKsystems tror på kraften hos människor. Internt inom företaget strävar vi efter att stödja och underlätta för våra anställda att nå sina mål i yrkeslivet. Externt, för våra kunder, jobbsökande och uppdragstagare, är vi engagerade i att attrahera, utveckla och behålla den utmärkta IT-kompetens som krävs för att uppnå önskade resultat som gynnar marknaden och hela arbetskraften. Vi känner oss hedrade att få vara med och skapa nya arbetstillfällen, vilket ger karriärutveckling för högpresterande IT-experter genom att presentera möjligheter till avancemang.

Vi på TEKsystems är stolta över samarbetet med Enactus, tidigare känt som Students in Free Enterprise. Enactus är en ideell verksamhet på internationell nivå som arbetar med företagsledare och akademiska ledare för att mobilisera universitetsstuderande till att påverka samhället. Syftet är att utveckla den kompetens som finns i socialt ansvarstagande affärsledare.

TEKsystems bidrag hjälper Enactus att sponsra universitetstävlingar som utmanar studentteam till entreprenörsanda för att initiera utåtriktade samhällsprojekt. Samarbetet innebär att TEKsystems kan påverka det lokala samhället och samtidigt rekrytera begåvade studenter.

Vi har över 100 kontor över hela världen och vi engagerar oss i samhällena där vi finns. Det betyder att vi deltar i och stöder lokala, regionala och nationella välgörenhetsorganisationer.

Vi tror på att ge tillbaka av vad vi får och vill hjälpa till att skapa och utveckla framtidens arbetskraft. Vi har tidigare samarbetat med vårt moderbolag, Allegis Group och Allegis Group Foundation för att hjälpa våra anställda med volontärverksamhet genom att erbjuda finansiella medel till kvalificerade organisationer. I dag förvaltar vi själva medel från Allegis Group Foundation genom att arbeta direkt med anställda för välgörande ändamål.

Vi på TEKsystems inser att vårt arbete har en indirekt inverkan på miljön och därför strävar vi efter att minska påverkan genom att utbilda och uppmuntra våra medarbetare till att göra miljömässigt ansvarsfulla val.

TEKsystems inser att vi alla måste hjälpa till att skydda miljön. Vi försöker minska vår miljöpåverkan och vårt koldioxidutsläpp. Nedan följer ett exempel på vanliga program och åtgärder som tillämpas av våra företagskontor över hela världen.

  • Återvinningskärl vid skrivborden gör det enklare för alla anställda att sopsortera papper, glas, plast och metall. Alla strimlade dokument packas i balar och återvinns.
  • Ökad procentandel av anställda som får betalt via direktöverföring, vilket sparar miljontals papper och kuvert.
  • Minskad procentandel uppdragstagare som faxar in tidkort (nu används webbkalkylblad online), vilket sparar papper och energi.
  • Virtualiserat 44 av 58 servrar för olika applikationer som används dagligen, vilket minskar användningen av webbservrar och energiförbrukning med 40 procent.
  • Minskat ej nedbrytbart avfall genom att undvika engångsmuggar tillverkade av polystyrenskum (skumplast). Alla nyanställda får i stället ett dricksglas i hårdplast och en kaffemugg i keramik.
  • Införskaffat miljövänliga kontors- och rengöringstillbehör. 
  • Uppmuntrar dubbelsidiga utskrifter som ger minskad pappersförbrukning.
  • Implementerad ny teknik som minskar elkonsumtionen i våra datacenter.
  • Installerad rörelsekänslig belysning i alla kontor vilket sparar energi när lokalerna inte används.

Vi driver verksamheten enligt etiska riktlinjer och på grundval av våra värderingar som drivs av vår vilja att använda oss av ansvarsfulla metoder. Alla anställda ska följa en uppförandekod som hjälper dem att fatta hållbara beslut i olika situationer där företaget och vår verksamhet förekommer.