Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Goede zakelijke contacten zijn gebaseerd op vertrouwen. Organisaties moeten verantwoordelijkheid tonen om klanten, medewerkers en leveranciers aan te trekken en te behouden. Deze verantwoordelijkheid reikt verder dan de directe stakeholders, aangezien de maatschappij in het algemeen wordt beïnvloed door de handelingen van bedrijfsmanagers. Bij strategieën op lange termijn moet een totaal, positief en toekomstgericht perspectief worden gestimuleerd, waarbij het belang van verantwoordelijke en ethische besluitvorming wordt erkend.


TEKSYSTEMS doet zijn uiterste best om wat we beschouwen als onze plicht te vervullen in de lokale gemeenschappen waar we actief zijn. Maar ook voor de maatschappij en het milieu in het algemeen. Het is onze plicht om de belangen van onze medewerkers, klanten, gemeenschappen en het milieu voorop te stellen in onze strategieën en doelstellingen. In ons officiële, algemene missionstatement worden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze prioriteiten beschreven:

TEKsystems gelooft in de kracht van mensen. Binnen onze organisatie doen we ons uiterste best om de persoonlijke en professionele doelstellingen van onze medewerkers te ondersteunen en mogelijk te maken. Voor onze klanten, kandidaten en professionals stellen we alles in het werk om IT-toptalent aan te werven, te ontwikkelen en te behouden. Zo zijn we in staat om de gewenste resultaten te boeken waar zowel de markt als de medewerkers in het algemeen van kunnen profiteren. We helpen mensen graag aan een job. Daarbij bieden we goed presterende IT-professionals de mogelijkheid om carrière te maken in functies waarin ze optimaal functioneren.

TEKsystems is trots op de samenwerking met Enactus (voorheen Students in Free Enterprise). Deze internationale non-profitorganisatie werkt samen met leidinggevenden in het bedrijfsleven en het hoger onderwijs om universiteitsstudenten in staat te stellen het verschil te maken. Enactus probeert namelijk bij studenten dezelfde vaardigheden te ontwikkelen die ook door maatschappelijk verantwoorde bedrijfsleiders worden toegepast.

Dankzij de bijdrage van TEKsystems kan Enactus universitaire competities sponsoren waarbij studenten worden uitgedaagd om als ondernemer een project te ontwikkelen waar de gemeenschap iets aan heeft. Dankzij dit samenwerkingsverband kan TEKsystems iets terugdoen voor de lokale gemeenschap en tegelijkertijd getalenteerde studenten rekruteren en hen aan een job helpen.

Met meer dan 100 vestigingen wereldwijd voelen we ons betrokken bij de gemeenschappen waar we wonen en werken. Daarom steunen we goede doelen op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

We willen graag iets terugdoen voor de gemeenschap en meehelpen bij de opbouw en ontwikkeling van de toekomstige beroepsbevolking. Samen met onze moedermaatschappij Allegis Group en de Allegis Group Foundation steunen we onze medewerkers die vrijwilligerswerk verrichten. Daarbij bieden we financiële steun aan de organisaties die daarvoor in aanmerking komen. Tegenwoordig beheren we het geld van de Allegis Group Foundation dat is toegewezen aan TEKsystems door de inzamelingen van onze medewerkers met betrekking tot goede doelen te verdubbelen.

We beseffen dat ons werk indirect een invloed heeft op het milieu. Daarom doet TEKsystems er alles aan om het milieu minder te belasten. Daarbij stellen we onze medewerkers in staat om milieubewuste keuzes te maken.

TEKsystems beseft dat ook wij verantwoordelijk zijn voor het milieu. We proberen onze milieuafdruk te beperken en onze CO2-uitstoot te verlagen. Hieronder vind je een voorbeeldlijst van de standaardprogramma's en -initiatieven die worden gesteund door ons hoofdkantoor en onze wereldwijde vestigingen.

  • We hebben elk bureau voorzien van een recyclagebak zodat alle medewerkers makkelijker kunnen recycleren. Bovendien zijn alle kantoren uitgerust met afvalbakken voor papier, glas en PMD, die uitsluitend bedoeld zijn voor recyclage. Alle versnipperde documenten worden verwerkt en gerecycleerd door een bedrijf voor archief- en papiervernietiging.
  • Meer medewerkers worden betaald via automatische overschrijving, waardoor miljoenen cheques en enveloppen worden bespaard.
  • Minder contractanten faxen hun tijdregistratie door (ze gebruiken tegenwoordig onlineformulieren), waardoor papier en energie worden bespaard.
  • 44 van onze 58 servers voor diverse doeleinden zijn gevirtualiseerd, waardoor het aantal webservers en het bijbehorende energieverbruik met 40% is gedaald.
  • Afval dat niet biologisch afbreekbaar is wordt tot een minimum beperkt: we gebruiken geen plastic bekertjes meer, maar iedere nieuwe medewerker krijgt een beker van hard plastic en een mok van aardewerk voor dagelijks gebruik.
  • We schaffen milieuvriendelijke kantoor- en schoonmaakbenodigdheden aan. 
  • We stimuleren recto-verso afdrukken om ons papierverbruik te beperken.
  • We hebben nieuwe technologie geïmplementeerd om het energieverbruik van onze datacenters te beperken.
  • In alle kantoren hebben we verlichting met bewegingssensoren geplaatst zodat energie wordt bespaard wanneer de ruimten niet worden gebruikt.

Wanneer we zakendoen, houden we ons aan de strengste ethische normen en respecteren we steeds onze gedeelde waarden. Daarbij geven we het goede voorbeeld en laten we zien hoeveel belang we hechten aan verantwoorde bedrijfspraktijken. Al onze medewerkers volgen een gedragscode die hen moet helpen de juiste beslissingen te nemen in complexe situaties met betrekking tot ons bedrijf en onze activiteiten.