Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Kennis van de lokale markt 

Het aantrekken van IT-talent begint niet met een vacature. Doeltreffende strategieën voor talentwerving beginnen met een volledig, realistisch beeld van de lokale IT-markt.

We weten wie de beste IT-professionals zijn, wat ze verdienen, waar je ze kan vinden, wanneer ze beschikbaar zijn en wat je moet doen om hen aan te trekken en te behouden. Zo kan je IT-talent overhalen om voor jou te kiezen en niet voor de concurrentie.

We begrijpen dat vraag en aanbod van IT-professionals in je lokale arbeidsmarkt bepaald worden door een groot aantal factoren. Marktanalyses vormen daarom een integrale, fundamentele fase in ons eigen kwaliteitsproces.

Ons perspectief

Dankzij onze relatie met IT-professionals, ons eigen onderzoek en onze kennis van de lokale markt ontwikkelen we stevige inzichten in trends die de lokale IT-arbeidsmarkt beïnvloeden. Deze relaties helpen ons ook om onze klanten te adviseren over de meest effectieve strategieën voor de aanwerving van IT-talent. Strategieën om snel en doeltreffend de beste IT-professionals te vinden die over de juiste vaardigheden beschikken.

Efficiënte personeelsplanning

Als partner met kennis van je lokale IT-arbeidsmarkt doen we meer dan enkel open vacatures invullen. We kunnen je ook bijstaan met de overige aspecten van personeelsplanning, zoals:

 • IT-personeelsstrategieën beoordelen, updaten en afstemmen op IT- en bedrijfsdoelstellingen
 • Leveringsmodellen vergelijken om te bepalen welk personeelsmodel nodig is om je doelstellingen te verwezenlijken
 • Vergelijkende marktanalyses uitvoeren om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van marktoverschrijdende resourceplanning
 • De werkgelegenheid in lokale sectoren analyseren zodat je weet in welke sectoren mensen worden aangenomen of ontslagen in de markten waar je actief bent
 • Werkgelegenheid voor IT-vaardigheden analyseren zodat je inzicht krijgt in de absolute en relatieve cijfers met betrekking tot het lokale aanbod van IT'ers
 • Informatie verstrekken over lokale en nationale loonkosten zodat je kansen en risico's herkent met betrekking tot salarissen
 • Zakelijke vaardigheden en IT-vaardigheden inventariseren en respectievelijke gebreken opvangen De nodige zakelijke vaardigheden en IT-vaardigheden ontwikkelen door opleiding en training
 • De korte- en langetermijnbehoeften van projecten bepalen met betrekking tot IT-personeel
 • Het juiste aantal IT-professionals bepalen voor korte en lange termijn
 • Pipelines voor IT-talent en strategieën ontwikkelen om aan de vraag te voldoen
 • Contacten leggen met mensen in je omgeving die vergelijkbare technologieën hebben geïmplementeerd zodat je best practices kunt leren voor de ontwikkeling van je project- en resourceplannen
 • Je EVP (Employee Value Proposition) evalueren zodat je de beste IT-professionals effectief kunt aanwerven en behouden