Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Projectbeheer 

IT-projecten zijn te belangrijk om aan het toeval over te laten. Een doeltreffend systeem dat processen definiëert, vooruitgang rapporteert, risico's beperkt en lessen trekt uit vorige ervaringen is essentieel om keer op keer de beoogde resultaten te halen.

Onze organisaties voor project management en project governance beschikken over krachtige project management tools, best practices en sectorspecifieke professionals. Zo bieden ze IT-teams consistente, hoogwaardige applicatie- en infrastructuuroplossingen die voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Onze experts voor projectmanagement stellen proactief een PMLC (Project Management Life Cycle) op die doorlopend wordt bijgehouden. De levenscyclus is gebaseerd op PMBOK® van het Project Management Institute (PMI). Op basis van de PMLC worden teams geïntegreerd, scopes beheerd en procesnormen en tools voor samenwerking consistent toegepast. Onze processen en tools worden constant verbeterd door rekening te houden met bevindingen uit vorige ervaringen en de feedback van onze klanten. Mogelijkheden voor verbetering worden vastgelegd en opgevolgd via ons CAPA-proces (Corrective and Preventative Action).

Efficiënte communicatie is cruciaal voor een succesvol project. Door middel van een SMP (Service Management Portal) zorgen we dat de samenwerkingsfuncties van Microsoft SharePoint maximaal worden benut, zodat elk projectteam beschikt over een eigen portal om ideeën uit te wisselen, de status te melden, en projectregistraties te archiveren. Dankzij eenvoudige, veilige webtoegang blijven gebruikers via speciale projectdashboards op de hoogte van de huidige status en kunnen ze de volgende stappen raadplegen. Stakeholders ontvangen op proactieve en regelmatige wijze berichten van TEKsystems, zodat ze een consistente ervaring genieten en hun tevredenheid als klanten toeneemt.

Elke project kan in mindere of meerdere mate worden afgestemd op de behoeften van onze klanten. Het PMO (Project Management Office) richt zich daarbij op activiteiten die garant staan voor scope management, klanttevredenheid en project deliverables van hoge kwaliteit. Het PMO beheert de processen waarmee het project wordt uitgevoerd, evalueert de vooruitgang, houdt belangrijke bevindingen bij voor de toekomst, en zorgt voor een continue verbetering van ons bedrijsmodel om onze klanten een betere ervaring te kunnen bieden.

TEKsystems werkt met een ISO 9001- en ISO 27001-gecertificeerd systeem voor kwaliteitsmanagement (QMS, Quality Management System). Al onze services en projecten worden aangestuurd door het PMO. Ons QMS zorgt ervoor dat onze processen en tools positief bijdragen tot de volgende doelstellingen:

  • Klanttevredenheid
  • Consistente service
  • Tevreden medewerkers
  • Doorlopende verbetering

Als onderdeel van het QMS zorgt het CAPA-proces (Corrective and Preventive Action) voor een continue verbetering van onze services door erop toe te zien dat de juiste acties worden ondernomen in het geval dat onderzoekers bestaande of potentiële problemen vaststellen.

De correcte afronding van een project is cruciaal om de informatie en gegevens te verzamelen die nodig zijn om het succes te kunnen evalueren en verbeteringen door te voeren voor de toekomst. Als onderdeel van de TEKsystems PMLC (Project Management Life Cycle) voeren we na afloop van elk project een klanttevredenheidsenquête uit. Daarnaast noteren we ook de belangrijkste bevindingen voor de toekomst en gaan we na of het uiteindelijke eindresultaat ook effectief aan de verwachtingen voldoet. Zo verzamelen we waardevolle feedback en krijgen we een daadwerkelijk zicht op het rendement van de investering. Hierbij worden alle belangrijke bevindingen opnieuw vastgelegd en bijgehouden via ons CAPA-proces (Corrective and Preventive Action), zodat we de kwaliteit van onze services en producten kunnen blijven verbeteren.

TEKsystems beschikt over een gespecialiseerd team om de de logistiek van je projecten te beheren. Zo zorgen we wereldwijd voor consistentie en logistieke ondersteuning voor grote en kleine projecten op de meer dan 100 locaties waar TEKsystems is gevestigd. De complexiteit van je project, eventuele veranderingen in het tijdschema of projectwijzigingen op de allerlaatste minuut spelen geen enkele rol. Onze perfect gescreende professionals zijn er waar en wanneer je ze nodig hebt, en kunnen meteen aan de slag.