Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Casestudies 

De volgende casestudies bieden slechts een voorbeeld van onze verschillende capaciteiten. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

Luchtvaart

Luchtvaart; luchtvaartmaatschappij

Onze klant, een wereldwijde marktleider op het gebied van IT-services voor de luchtvaartsector, wilde de hardware updaten in al zijn Amerikaanse vestigingen. Voor deze implementatie werd een samenwerking aangegaan met TEKsystems Global Services® omwille van de schaalbaarheid van het project en het hoge kwaliteitsniveau van de mensen die daarvoor werden ingezet, zowel op nationaal als op lokaal gebied. TEKsystems leverde vier technische teamleiders die op elke locatie samenwerkten met de plaatselijke technici van TEKsystems. Nieuwe ervaringen en bevindingen met betrekking tot dit project werden door de teamleiders gebruikt om het proces op andere luchthavens beter te stroomlijnen en te coördineren. Eén projectcoördinator rapporteerde vervolgens over de status, coördineerde de reisschema's en vormde bij problemen het centrale aanspreekpunt voor de klant en de medewerkers van TEKsystems. Binnen een periode van zes maanden zorgde het TEKsystems-team voor de inventarisering, vervanging en verwijdering van meer dan 1500 apparaten op 42 luchthavens. Deze inventarisering bood de klant een nauwkeurig overzicht van zijn IT-resources en zorgde bovendien voor een aanzienlijke besparing aangezien de apparaten niet werden teruggestuurd naar het hoofdkantoor van de klant, maar onmiddellijk werden overgebracht naar de centrale vernietigingsfaciliteit van TEKsystems. Dankzij deze oplossing van TEKsystems kon de klant de deadlines van zijn eigen klanten respecteren, met een minimale onderbreking van de bedrijfsactiviteiten en een aanzienlijke kostenbesparing in vergelijking met andere leveranciers.

Communicatie

Telecommunicatie; kabelmaatschappij

Een kabelmaatschappij zocht een goedkopere oplossing om .NET-ontwikkeling te ondersteunen voor de traceringsapplicatie van hun klantenservice en wendde zich daarvoor tot TEKsystems Global Services®. TEKsystems richtte een speciaal off-shore team op in Bangalore (India) om de applicatie te verbeteren en te voorzien van Tier 2 support, op basis van Agile-methoden. De ondersteuning van TEKsystems zorgde bij de klant voor een totale kostendaling van meer dan 60%, een aanzienlijke toename van de ontwikkelingsmogelijkheden en een vermindering van het aantal applicatiedefecten met meer dan 80%.

Defensie

Defensie; defensieleverancier

Een toonaangevende defensieleverancier had een contract met de United States Air Force om de apparatuur op militaire basissen over de hele wereld te moderniseren. Wereldwijd was de network boundary equipment voor 105 basissen van de Air Force en 7 basissen van de Air National Guard aan vervanging toe, wegens een hoge slijtagegraad en een toenemend gebrek aan servicecapaciteit. Aangezien de defensieleverancier in kwestie zelf over onvoldoende competenties, tijd en logistieke ondersteuning beschikte, werd er een beroep gedaan op TEKsystems Global Services® om de 112 network boundaries te vervangen. De gespecialiseerde technici voor de veldinstallatie werden gekozen, gescreend en ingewerkt door TEKsystems, en vervolgens overgebracht naar geheime locaties om de complexe en risicovolle modernisering van de network boundaries uit te voeren. Het TEKsystems-team installeerde de nieuwe network boundary equipment op alle nodige locaties, met een minimum aan ongemak voor het luchtmachtpersoneel en binnen de opgestelde deadline van slechts 8 maanden.

Energie- En Nutsvoorzieningen

Energieservices; energieleverancier

Een grote energieleverancier schakelde TEKsystems in voor hulp bij de ontwikkeling van een eigen applicatie. Met deze applicatie kregen commerciële klanten toegang tot hun real-time elektriciteitsverbruik en konden ze ervoor kiezen het verbruik tijdens de piekuren te beperken. Samen met het Montreal Innovatiecentrum in Quebec ontwikkelde TEKsystems Global Services® hiervoor een flexibel, schaalbaar servicemodel, waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van ASP.NET, Jquery, JavaScript, Silverlight en Sencha. TEKsystems voegde extra functies toe aan de applicatie, paste de gebruikersinterface aan, integreerde mobiele functies en ontwierp een mobiele applicatie voor Android- en Apple-tablets en -smartphones. Het resultaat was één van de eerste mobiele apps waarmee commerciële gebruikers hun energieverbruik konden helpen verlagen. De klanten van onze klant ontvingen real-time verbruiksgegevens en konden automatisch hun energieverbruik optimaliseren, waardoor zowel de tevredenheid als het gevoel van zelfstandigheid en betrokkenheid onder de klanten toenam.

Energieservices; bedrijf voor energiemanagement

De klant, een wereldwijde sectorleider op het gebied van energiemeters, had nood aan een partner met kennis van databases. Hij wilde namelijk zijn verouderde Oracle-databaseplatform bijwerken, maar beschikte niet over de mensen om het project uit te voeren binnen het budget. TEKsystems Global Services® nam de leiding van het volldige project op zich: van de strategie voor datamigratie tot de software-implementatie en de kwaliteitscontrole. We zorgden voor een projectmanager ter plaatse en schakelden in India ons team in van data-architecten, ontwikkelaars en testers met specifieke ervaring op het gebied van Oracle 11g. Zo boden we de klant een kostenefficiënte oplossing waarmee de data-architectuur kon worden overgebracht naar een krachtiger, schaalbaar RDBMS-platform.

Energieservices; leverancier van olieveldservices

Een toonaangevende leverancier van olieveldservices wendde zich tot een divisie van TEKsystems Global Services® om zijn systemen voor financiële rapportage samen te voegen en om mobiele rapportagemogelijkheden te voorzien voor de verkoopafdeling en het management. TEKsystems bouwde een Hyperion Essbase-rapportagearchitectuur en integreerde OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition), waarmee gegevens via Enterprise Data Warehouse (EDW) worden opgehaald uit Hyperion Financial Management. Met deze oplossing wilde TEKsystems de prestatieproblemen van de klant oplossen en aanpasbare rapportindelingen mogelijk maken. Het team voerde ook een SSL-configuratie uit en testte de belasting en prestaties van de server. TEKsystems selecteerde en implementeerde bovendien een mobiele BI-oplossing door complexe olieveldrapporten voor mobiele apparaten samen te voegen op een dashboard met KPI's (Key Performance Indicators). Dankzij de geïmplementeerde oplossing had het hoger management een betere toegang tot relevante business intelligence, waarmee snellere en effectievere beslissingen konden worden genomen.

Energieservices; leverancier van olieveldservices

De klant, een toonaangevende leverancier van olieveldservices, wilde samen met een divisie van TEKsystems Global Services® een nieuwe portal opzetten op basis van Oracle Fusion om het kwaliteitssysteem voor hun productlevenscyclus te voorzien van een nieuw platform. Het vorige systeem was ontwikkeld in ColdFusion en was bijgevolg niet schaalbaar en flexibel genoeg voor zakelijke gebruikers. Door een combinatie van on-site en off-shore modellen kwam TEKsystems tot een Oracle BPM-oplossing (Business Process Management). TEKsystems voegde 12 systemen en meer dan 125 rapporten samen, waarmee gebruikers op een eenvoudige manier zelf meer dan 20 onderdelen (zoals inkooporders en ontvangstbewijzen) konden analyseren. Het gebruiksvriendelijke platform biedt dagelijkse zakelijke gebruikers uitgebreide mogelijkheden: op basis van hun functie binnen het bedrijf krijgen ze toegang tot verschillende applicaties waarmee ze in een handomdraai bedrijfsprocessen kunnen controleren, beheren of rapporteren. Bovendien beschikken ze als gebruikers over dezelfde toegang via hun mobiele apparaten. De klant beschikt nu over een degelijker, efficiënter en betrouwbaarder systeem voor het meten van de productkwaliteit. Dit programma werd ondersteund door Oracle Application Development Framework, Oracle BPM, .NET en SOA/BPEL.

Energy Services; ontwikkelaar van energie-infrastructuur

De klant, een grote speler in de ontwikkeling van de energie-infrastructuur van Noord-Amerika, was begonnen met de aanleg van een oliepijpleiding tussen Alberta (Canada) en Houston (Texas) die voorziet in het overgrote deel van het transport van ruwe olie van Canada naar de VS. De klant nam TEKsystems Global Services® in de arm om een volledig geautomatiseerde applicatie te bouwen voor de bewaking van de oliestroom door de pijpleiding. In samenwerking met het Montreal Innovatiecentrum maakte TEKsystems gebruik van een Agile-ontwikkelingsmethode om samenwerking en communicatie binnen de business units te stimuleren, bedrijfsprocessen vast te leggen, software van hoge kwaliteit te ontwikkelen en te voldoen aan een strikt tijdschema. De applicatie werd met succes ontwikkeld door gebruik te maken van Microsoft .NET v3.5, Visual Studio 2008, Team Foundation Server (TFS), Windows Communication Foundation (WCF) en ASP.NET 2.5.

Financiële Dienstverlening

Financiële dienstverlening; internationale financiële instelling

De klant, een internationale financiële serviceprovider, vroeg TEKsystems Global Services® een migratieplan op te stellen voor de integratie van IT-applicaties en -systemen die het bedrijf had verworven bij een overname. Hierbij moest het potentiële risico voor klanten tot een minimum worden beperkt. In het kader van deze samenwerking ontwikkelde TEKsystems een gemanagede serviceoplossing op maat, waarmee de klant het aanvraagproces voor werkorders, het introductieprogramma, de structuur van teamleiders en het leveringsmanagement kon herzien en stroomlijnen. Hierbij werd het programmamanagement gecentraliseerd en de operationele efficiëntie verbeterd. Bovendien moesten de activiteiten met betrekking tot de rapportage en de coördinatie van het project worden aangestuurd en bleek er ook nood aan de ontwikkeling van opleidings- en introductiemateriaal. De klant merkte dat werkorders 90-97% sneller werden verwerkt en de doorvoer met 30% steeg dankzij de herstructurering van de opslag van werkorders.

Financiële dienstverlening; internationale financiële instelling

Een belangrijke, wereldwijde financiële instelling startte samen met TEKsystems Global Services® een project op voor cyberbewaking binnen al haar kantoren. Gezien de specifieke aard van cyberwetgeving en -bewaking, en gezien de opslag van gegevens verschilt van land tot land, had de klant nood aan een regionaal bewakingssysteem dat beantwoorde aan de respectieve regels van de VS en het Verenigd Koninkrijk. TEKsystems stelde in het Verenigd Koninkrijk een professioneel team samen van informatiebeveiligingsanalisten met een ruime ervaring op het gebied van cyberwetgeving en -bewaking, waarbij zowel de inwerking als het leveringsmanagement werden voorzien. Het TEKsystems-team analyseerde de bewakingsactiviteiten en -resultaten, het risicomanagement, de compliance en de rapportage. Dankzij de samenwerking met TEKsystems kon de klant zijn bestaande framework voor gemanagede services aanwenden om te beantwoorden aan de internationale behoefte aan personeel in overeenstemmming met de geldende normen binnen de financiële sector. Zo konden de benodigde beveiligingsactiviteiten naadloos en consistent worden uitgevoerd in verschillende regio's in de hele wereld. Na afloop van dit project zette TEKsystems zich in om een deel van het team fulltime bij het bedrijf te laten werken.

Financiële dienstverlening; grote handelsbank

Een grote handelsbank met meer dan 700 filialen had nood aan QA- en testingservices om haar voornaamste bankplatform bij te werken. Het QA-team van de klant had geen ervaring met complexe projecten waarbij meerdere leveranciers betrokken zijn. TEKsystems Global Services® voerde QA- en testingservices uit om de resultaten te controleren en werkte samen met het interne team van de bank om het complexe project in goede banen te leiden. De klant gebruikte de technische testingstrategieën en testontwerpen van TEKsystems om zijn algemene testingprogramma bij te sturen, met betere workflowprocessen en snellere tests tot gevolg. Na deze samenwerking bood de klant verschillende professionals van TEKsystems ook een voltijds contract aan.

Financiële dienstverlening; internationaal bureau voor investeringsmanagement

De klant, een wereldwijde marktleider op het gebied van beleggingen, vermogens- en fondsbeheer, fiduciaire oplossingen en bankoplossingen, wilde zijn aanwezigheid internationaal versterken en zijn marktaandeel in opkomende markten uitbreiden. De klant besloot om gebruik te maken van moderne oplossingen op het gebied van technologische samenwerking om zijn aanwezigheid te versterken en de bedrijfsprestaties te verbeteren. TEKsystems Global Services® leverde een toegewijd team van programmamanagers en ervaren medewerkers die met succes de tools voor technologische samenwerking implementeerden, waardoor de klant kosten bespaarde en de efficiëntie van zijn medewerkers toenam. Zo kon de klant zich ook beter positioneren om een groter marktaandeel te veroveren in opkomende markten. Er werden onder andere technologieën voor videovergaderingen, VoIP, e-mail, instant messaging, WAN-versnellers, SCCM en SharePoint geïmplementeerd.

Financiële dienstverlening; internationale betalingsleverancier

Een dochteronderneming van een internationale beheerder van betalingen, reiskosten en uitgaven werkte samen met TEKsystems Global Services® aan de off-site ontwikkeling en toetsing van een webportal en een open betalingsplatform dat de transacties tussen internationale kopers en verkopers moest ondersteunen. TEKsystems verzorgde de ontwikkeling van de volledige levenscyclus van het betalingssysteem, waarbij zowel een beroep werd gedaan op professionals ter plaatse in Florida als op professionals in het Montreal Innovatiecentrum van TEKsystems in Quebec. De klant werd ook verder begeleid bij de overstap van de Waterfall- naar de Agile-methode. Het voltooide en geteste platform dat aan de klant werd bezorgd bevatte minder dan 1% aan softwarefouten.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg; IT-bedrijf gespecialiseerd in gezondheidszorg

Een IT-bedrijf dat is gespecialiseerd in gezondheidszorg, voerde samen met TEKsystems Global Services® software-upgrades uit voor meer dan 150 klanten in de gezondheidszorg. Binnen een periode van twee tot drie jaar waren er verschillende upgrades en patches nodig om de software te laten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. TEKsystems voorzag een oplossing gebaseerd op personeelsmanagement, met aandacht voor de aanwerving, het management, de training en de rapportage van teams. Het team voerde de upgrades uit met Linux Red Hat 5 en AIX, maar ook met J2EE-technologieën en scripttalen. Na afloop van het project werd de efficiëntie van de klant met 10% verhoogd en werd het personeelsverloop door TEKsystems met 33% verminderd.

Gezondheidszorg; internationaal biofarmaceutisch bedrijf

De klant, een internationaal biofarmaceutisch bedrijf, ontwikkelt innovatieve producten en technologieën om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren en ziekten te bestrijden en genezen. De klant had eerder al zijn servicedesk en desk-side support uitbesteed, maar toen die inconsistent en inefficiënt bleek te zijn, wendde het bedrijf zich tot TEKsystems Global Services®. TEKsystems voorzag een gezamenlijk gemanaged contactmodel zodat de klant in staat zou zijn om meer problemen op te lossen en meer klanten tevreden te stellen. Door best practices uit de sector af te stemmen op klantspecifieke processen en procedures kon de klant sindsdien 40% van de problemen oplossen na slechts één telefoontje. De oplossingstijd voor desktop support daalde met 320%, terwijl de klanttevredenheid een score behaalde van 94%.

Informatietechnologie

Elektronica; bedrijf gespecialiseerd in elektronica en elektrotechniek

De klant, een techniek- en elektronicaconcern, wilde een nieuwe generatie bedrijfsapplicaties implementeren, maar tegelijkertijd de functionaliteit en beschikbaarheid van bestaande systemen behouden gedurende de lange overgangsperiode . TEKsystems Global Services® hielp met de dagelijkse ondersteuning van ongeveer 30 bestaande applicaties, waaronder klantoffertesystemen en software voor taakplanning. De off-site ondersteuningsanalisten van TEKsystems zorgden voor de opvolging van problemen met betrekking tot bestaande applicaties (monitoring van de IT-tracking queue) en waren verder verantwoordelijk voor het oplossen van problemen op alle niveaus (zoals analyse van hoofdoorzaken en applicatieverbetering). Dankzij de ondersteuning van TEKsystems konden interne medewerkers zich op andere projecten richten en kon de klant rekenen op een aanzienlijke besparing.

IT; softwareleverancier

De klant, een wereldwijde provider van managementsoftware, dienstverlening en analytische oplossingen voor de juridische afdelingen van ondernemingen en advocatenbureaus, gebruikte een basisproduct dat alleen compatibel was met Internet Explorer. De klant besefte dat er een potentiële omzet verloren ging aan klanten die andere, opkomende browsers gerbuikten (zoals Firefox, Chrome of Safari) en wilde daarom de gebruikersinterface van het product moderniseren om klanten een uitgebreide ervaring te bieden. De architecten, ontwikkelaars en QA-analisten van TEKsystems Global Services® evalueerden de huidige toepassing van de klant binnen een periode van vier weken. Na de evaluatie bezorgde TEKsystems de klant een aantal ideeën, inzichten en richtlijnen voor mogelijke veranderingen. Dit project werd ondersteund door Microsoft ASP.NET, C#, SQL Server, Javascript, HTML 5, CSS 3 en andere technologieën.

Juridisch

Juridisch; internationaal advocatenkantoor

De klant, een internationaal advocatenkantoor dat juridische ondersteuning biedt in uiteenlopende gebieden, deed een beroep op TEKsystems Global Services® om voor meer dan 1600 apparaten een upgrade naar Windows® 7 uit te voeren met behulp van een CDTS-programma (Coordinated Deployment Team Services). Dankzij dit beproefde CDTS-programma beschikte de klant over de mensen, processen, logistieke mogelijkheden en expertise op het gebied van leveringsmanagement die nodig waren om alle upgradeactiviteiten op tijd en binnen het budget te voltooien. De nauwe samenwerking zorgde er ook voor dat de klant de controle behield over het project, terwijl er op de expertise van TEKsystems kon worden gerekend voor de uitvoering.

Juridisch. Internationaal advocatenkantoor

De klant, een advocatenkantoor met vestigingen in de VS, Europa en Azië, is gespecialiseerd in intellectuele eigendom, procesrecht, bestuursrecht, effecten en handelsrecht. Zo'n 2400 pc's waarvan het leasecontract afliep moesten worden vervangen en nog eens 600 pc's waren toe aan een upgrade om hun prestaties te verbeteren. In de zoektocht naar een IT-servicepartner die betrouwbare, ervaren mensen kon leveren, inclusief de nodige logistiek en HR, en die bovendien de verouderde pc's kon afvoeren en de nodige upgrades uitvoeren, kwam de klant terecht bij TEKsystems Global Services®. TEKsystems leverde een CDTS-oplossing (Coordinated Deployment Team Services) waarmee pc's konden worden afgevoerd en bijgewerkt op alle projectlocaties.

Professionele services

Facilitaire dienstverlening; professionele dienstverlener

Eén van de grootste facilitaire dienstverleners ter wereld wilde via webMethods 8.0 applicaties en processen integreren, en deed daarvoor een beroep op TEKsystems Global Services® . Als servicepartner van Software AG, de ontwikkelaar van webMethods, beschikt TEKsystems over een brede ervaring met de implementatie, ondersteuning en optimalisatie van deze specifieke tool. Het TEKsystems -team ondersteunde de applicaties en infrastructuur die nodig waren om webMethods te laten draaien en ontwikkelde aanpassingen op maat voor de interface van webMethods. Na de implementatie bleef het team operationele support voorzien, waaronder activiteiten met betrekking tot storingsmanagement, de herverwerking van bestanden, en de aanpassing en verbetering van software.

Productie

Productie; fabrikant van imagingproducten

Een wereldwijde marktleider op het gebied van imagingproducten en -oplossingen deed een beroep op TEKsystems Global Services® om zijn Europese afdeling te ondersteunen bij de implementatie, het ontwerp en de strategie voor een belangrijk BI-platform (business intelligence). TEKsystems sprak eerst met verschillende zakelijke gebruikers uit de organisatie om inzicht te verwerven in de BI-vereisten van de klant en om de verworven inzichten vervolgens te kunnen prioriteren. Bij de volgende stappen lag de nadruk op het uitvoeren van een systeemanalyse, het genereren van rapportagevereisten en het ontwikkelen van zowel rolgebaseerde dashboards als proefmodellen en rapporten voor de gebruikersinterface . TEKsystems hanteerde een proces van waardepriorisatie om de klant te helpen bij het nemen van beslissingen door de voordelen van bepaalde functies af te zetten tegen de implementatiekosten. Het strategische implementatieontwerp van TEKsystems bereidde de klant voor op een grondige, efficiënte en geslaagde implementatie. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van de volgende technologieën: Oracle E-Business Suite 11.5.8, een cloudapplicatie voor de aanwerving van talent, Oracle Discoverer-rapportage, Oracle BI Applications, Oracle BI Enterprise Edition 11g en Oracle CEMIS.

Retailservices

Detailhandel; supermarktketen

Een toonaangevende supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk deed een beroep op TEKsystems Global Services® om Oracle Business Intelligence Applications Process Manufacturing, Inventory en Cost Analytics te implementeren. Het bedrijf had verder ook nood aan aangepaste rapporten voor de afdeling Productie, Inkoop en Financiën. TEKsystems implementeerde niet alleen de productiefunctionaliteit van het OBIA-proces, maar ook het productiepakket en het aangepaste proces voor dashboardontwikkeling. Alle kant-en-klare rapporten van Oracle BI Applications werden gebruikt, waaruit blijkt hoe nuttig dit product effectief is. Na de implementatie had de klant inzicht in de voorraadbeheer en in het rendement van het productieproces. Zo kon de klant de toeleveringsketen stroomlijnen door toeleveranciers te helpen bij intelligente aanpassingen in het productieproces en bij een betere afstemming op de vraag. Dit project had betrekking op Oracle Database, Informatica 8.6, DAC, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) en OEB R12.1.1.